Praktikuje li vaša organizacija mentoring?

Mentoring se obično shvata kao savetovanje i vođenje u toku procesa usavršavanja nekoga ko je na nižoj hijerarhijskoj poziciji i manje iskusan od mentora. Iako menoring ne mora da podrazumeva samo relaciju između članova iste organizacije (preduzeća, banke, državne institucije i dr.), iz ličnog iskustva nam je poznato da je reč o veoma dobroj praksi ako se sprovodi interno. Razloga u prilog realizacije mentorskog programa ima više ali je svakako potreno istaći sledeće:

 • omogućava se mlađim i talentovanim zaposlenima da brže i kvalitetnije razvijaju svoje sposobnosti što omogućava značajne povratne efekte,
 • jačaju i usavršavaju se komunikacioni kanali između različitih hijerarhijskih nivoa i organizacionih delova što uvek doprinosi efikasnijem radu,
 • motivišu se ali i podstiču učesnici u mentoring programima na veće angažovanje kako bi se realizovali postavljeni ciljevi i opravdala očekivanja,
 • prenose se dragocena poslovna iskustva, kontakti i veštine što je veoma teško ostvariti na drugi način,
 • praksa je dokazala da postojanje efikasne mentoring mreže smanjuje fluktuaciju kvalitetnih kadrova koji su najčešće i učesnici u navednim aktivnostima, što je rezultat činjenice da više od trećine mlađih zaposlenih koji nemaju mentora traže novi posao u roku od jedne godine.

Tokom zajedničkih aktivnosti uloga mentora je da:

 • daje savete, razmenjuje ideje i povratne informacije
 • vrši detaljniju procenu sposobnosti i sklonosti
 • usmerava pravac razvoja karijere i podržava njegovu realizaciju
 • upućuje na najefikasnije načine sticanja znanja
 • deli iskustva vezano za stručna pitanja
 • prenosi iskustva u vezi sa neformalnim funcionisanjem organizacije
 • širi mrežu profesionalnih kontakata
 • bude nosilac uloge đavoljeg advokata prilikom donošenja odluka
 • pomaže, u saradnji sa kadrovskim poslovima izradu odgovarajućeg mentorskog plana i planova obuke

Uloga kandidata koji učestvuje u mentorskom programu je da:

 • u komunikaciji sa mentorom identifikuje ciljeve, znanja i veštine koje želi da stekne
 • stavlja na dnevni red teme i pitanja u vezi sa kojima mu je potrebna podrška i pomoć mentora
 • zajedno sa mentorom učestvuje u kreiranju svog mentorskog plana u smislu okvira aktivnosti i realizacije
 • identifikuje izvore za sticanje znanja i iskustva
 • koristi aktivno mogućnosti za učenje i sticanje iskustava
 • nastoji da pruži mentoru povratne informacije kako bi se program aktivnosti realizovao na što kvalitetniji način

Iz navedenih aktivnosti je jasno da mentorski proces mora da čini integralnu celinu sa procesom obuke i tzv. ličnog mentoringa. Lični mentoring je aktivnost učesnika u mentorskom programu koji se zasniva na njegovim nastojanjima da na osnovu sopstvene procene svojih sposobnosti, slabosti i snaga realizuje samoinicijativno plan učenja i usavršavanja poslovnih veština u skladu sa postavljenim ciljevima i zadacima.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

five × 1 =