Narodna banka objavila troškove i naknade novčanih transakcija sa inostranstvom

Narodna banka srbije objavila pregled visine troškova i naknada koje se naplaćuju od fizičkih lica prilikom prijema novca iz inostranstva i slanja novca u inostrantvo

U cilju povećanja transparentnosti i zaštite fizičkih lica koji su korisnici usluga transfera novca u platnom prometu sa inostranstvom, Narodna banka Srbije je objavila objedinjene podatke o troškovima i naknadama koje se naplaćuju od strane davaoca usluga. Pregled je sačinjen transakcije sa 10 država koje su najčešće zastupljene u navedenim transakcijama.

Izvor podataka su institucije koje za fizička lica šalju novac u inostranstvo, odnosno primaju novac iz inostranstva (banke, platne institucije i JP „Pošta Srbije”), pri čemu su prikazani podaci za opciju kada pošiljalac snosi troškove (opcija OUR), i to za banke preko otvorenog računa u banci (pošiljaoca i primaoca novca); za platne institucije putem usluge Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer; a za JP „Pošta Srbije” putem međunarodne poštanske uputnice.

Podaci iz navedenog pregleda su isključivo informativnog karaktera, i objavljeni su sa ciljem da se građani informišu po postojećim razlikama u vezi sa ovim poslovima. Podaci o stvarnim troškovima se prvenstveno mogu dobiti u kontaktu sa nadležnim institucijama koje su davaoci usluga.

Narodna banka Srbije savetuje građane da bi trebali da se, pre slanja odnosno prijema novca, detaljno informišu o mogućim načinima slanja/prijema, uslovima, svim naknadama i troškovima, kao i očekivanom vremenu kada bi transakcija trebalo da bude obavljena, a zatim odaberu onaj način i onu finansijsku instituciju čije usluge odgovaraju njihovim potrebama.

Narodna banka Srbije posebno skreće pažnju da bi, pre prijema odnosno slanja novca, trebalo voditi računa o sledećem:

  • pri utvrđivanju iznosa ukupnih troškova, postoji mogućnost da nisu u potpunosti obuhvaćeni troškovi korespodentskih banaka,
  • troškovima konverzije (ako je potrebno izvršiti slanje ili prijem novca u drugoj valuti),
  • u slučaju da nije predviđena mogućnost konverzije, klijent može da obavi menjačke poslove po kursu koji pružalac platnih usluga primenjuje za menjačke poslove na taj dan,
  • postoji mogućnost da očekivano vreme transfera novca od pošiljaoca do primaoca bude kraće ili duže od vremena prikazanog u tabelama, pri čemu bi takođe trebalo imati u vidu da li je transakcija inicirana radnim danima u radno vreme ili posle radnog vremena, vikendom ili praznikom,
  • postoji mogućnost da institucije dodatno naplaćuju izvšenje po hitnom nalogu, odnosno istog dana ili na određeni dan, kao i da tarifa može da važi do određenog sata u toku dana, a nakon toga se dodatno naplaćuje,
  • u kojoj valuti se vrši uplata/isplata, koji kurs institucija primenjuje (npr. srednji kurs NBS, prodajni kurs banke ili sl.),
  • da li pstoji limitiran inos pri obavljanju transfera,
  • raspitati se o svim načinima prijema/slanja novca koji pruža institucija (npr. kod pojedinih banaka, osim transfera novca preko otvorenog računa, moguće je obaviti transfer novca i putem servisa Western Union, MoneyGram i RIA Money Transfer, a kod JP „Pošta Srbije“, pored transfera novca putem međunarodne poštanske uputnice, transfer se može obaviti i putem servisa Western Union),
  • informisati se da li je, u međuvremenu, izmenjena tarifa naknada pružalaca ovih platnih usluga na osnovu kojih finansijske institucije naplaćuju naknade i troškove za poslove prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo

Detaljne informacije o troškovima i naknadama pri slanju novca u inostranstvo, odnosno prijemu novca iz inostranstva, mogu se pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, koji možete pronaći ovde  https://www.nbs.rs/internet/cirilica/63/doznake/index.html

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sixteen + nineteen =